Onko sijoittaminen riski vai onko riski olla sijoittamatta?

rahapalapeli

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä ja se lieneekin suurin syy miksi niin moni ei edes aloita sijoittamista. Sijoittaminen voidaan myös liittää tiettyjen ihmisryhmien tavaksi tai sijoittamisesta ei yksinkertaisesti tiedetä tarpeeksi, jotta sijoittaminen koettaisiin järkeväksi. Tässä artikkelissa kerromme miksi jokaisen kannattaa sijoittaa. Samalla käymme läpi sijoittamisen riskejä ja miten niitä voi välttää.

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Mutta tiedätkö mikä muu on riskialtista? Rahojen menettäminen inflaatiolle, eläminen palkkakuitista toiseen, luottaminen siihen, että valtio maksaa eläkettä kun olet vanha tai oleminen työnantajan päätäntävallan alla. Näissä kaikissa on riskinsä, elämässä on riskinsä. Sijoittaminen onkin varmasti tämän riskin arvoinen.

Rahat, jotka ovat säästössä, ei kartuta varallisuuttamme. Sijoittamalla nämä rahat on mahdollista kasvattaa omaa varallisuutta huomattavasti. Osakkeiden, rahastojen tai muiden sijoitusten avulla varallisuus kasvaa pikku hiljaa ja pitkän ajan tähtäimellä tulokset ovat huomattavia.

Lue myös artikkelimme 5 parhaasta sijoituskohteesta tästä.

Mitkä ovat sijoittamisen riskit?

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys eivät ole tae tulevasta tuotosta. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittamisen riski on siinä, että sijoitusten arvo laskee ja sijoittaja voi menettää jopa kaikki sijoittamansa rahat. Sijoitusten arvon laskulle on kuitenkin olemassa aina selkeitä syitä. Sijoittajan tietäessä mitä hän tekee, laskee riski huomattavasti.

sijoituskayrat

Sijoittamisen riskejä voi pienentää monin eri tavoin. Ensimmäinen ja tärkein asia, jolla riskejä voi pienentää, on opiskelu ja lukeminen. Silloin kun tunnet sijoituksesi ja tiedät miten asiat toimivat olet jo erittäin tukevalla pohjalla. Samalla sijoittamisen tuottoa parantaa usein se mitä enemmän perehdyt aiheeseen lisää. Esimerkiksi osakkeissa voi perehtyä yhteen tai useampaan yritykseen todella tarkasti. Tietämällä yrityksen toiminnan ja numerot, olet varmasti valmiimpi sijoittamaan voitollisesti tai olla sijoittamatta ollenkaan. Tuntemalla sijoituskohteet tiedät milloin sijoittaa ja milloin se ei ole kannattavaa. Sijoittaminen kannattaa aloittaa ensin pienillä summilla ja omien taitojen kehittyessä sijoitettavaa summaa voi kasvattaa.

Toinen tapa välttää riskejä on hajauttaminen. Sijoittamalla yhden osakkeen sijaan vaikkapa kymmeneen eri osakkeeseen ja useaan eri alaan, vältät ulkoisia riskejä. Yhdelle yritykselle voi tulla heikko kausi, mutta silloin sinun muut sijoitukset tuottavat sinulle tulosta. On myös olemassa ns. markkinariski. Markkinariski tarkoittaa kaikkia yrityksiä heikentävää tilannetta. Tästä loistava esimerkki on korona aika, jolloin koko markkina koki suuren pudotuksen. Tällaiselta riskiltä ei voi välttämättä välttyä edes hajauttamalla.

Hajauttamalla sijoituksia eri osakkeisiin, on myös mahdollista hajauttaa eri omaisuuslajeihin. Osake- ja rahastosijoittamisesta on helppo aloittaa, mutta siihen mukaan kannattaa ottaa myös esimerkiksi asuntosijoittaminen. Toisaalta sijoittaminen hyödykkeisiin kuten kultaan, toisi varmasti sijoitussalkkuun tasapainoa. Hyödykkeiden arvon on ollut tapana nousta silloin kun pörssimarkkina laskee, tämä onkin siis erinomainen tapa vähentää myös sijoittamisen riskiä.

Onko riski olla sijoittamatta?

sijoituskäyrä ylös

Osakkeiden kurssit heiluvat, kuplaantuvat ja romahtavat. Osakkeisiin liittyy aina riski menettää rahaa ja tästä syystä kaikki eivät halua sijoittaa osakkeisiin. Kun rahoja pidetään tilillä, ne ovat turvassa. Tämä on kuitenkin harhaluulo. Inflaatio syö tilillä pidettyä omaisuutta koko ajan vaikka tilillä pysyisikin sama summa rahaa. Inflaation lisäksi on useita elämän riskejä menettää rahaa tai tulon lähteitä. Sijoitukset siis osaltaan luovat myös turvaa. Kaikki kenelle tulee palkkaa joka kuukausi kokevat usein olevansa turvassa. Kannattaa kuitenkin miettiä mitä tekee jos palkan tulo lakkaa. Mitä jos työnantaja ei enää tarvitsekaan sinua tai yritys, jossa työskentelet, menee konkurssiin? Selviätkö ilman palkkaa vai luotatko siihen, että saat heti uuden työpaikan. Toinen tärkeä asia on pohtia eläkeputkea. Tekemällä töitä parikymppisestä aina 60–70 -vuotiaaksi ei takaa hyvää eläkettä. Eläkkeestä kannattaa pitää huolta jokaisen itse. Sijoittamalla jo pieniä summia joka kuukausi, takaat itsellesi huomattavasti paremmat eläkepäivät.

Sijoittaminen on mahdollista aloittaa jo noin 10 eurolla kuukaudessa. Sijoittamalla vaikkapa 40€ joka kuukausi 40 vuoden ajan maltillisella 7% vuosituotolla. On eläkkeelle siirtyessäsi sinulle kertynyt jo noin satatuhatta euroa sukanvarteen. Tämä luo varmasti enemmän turvaa ja luottamusta tulevaisuuteen kuin luottaminen siihen, että valtio takaa sinulle hyvää eläkettä myöhemmin. Riski on siis yksinkertaisuudessaan sitä, ettei sijoita lainkaan.

Yhteenveto

Sijoittamisessa on aina riskejä, mutta niin on kaikessa mitä elämässä teemme. Sijoittamalla on kuitenkin mahdollista luoda itselleen turvaa. Tästä syystä sijoittaminen kannattaa aloittaa nyt ja luoda itse itselleen varmuutta tulevaisuuteen. On järkevää tunnistaa oma riskinsietokyky ja sijoittaa sen mukaan. Riskinottoon vaikuttaa varmasti myös sijoittajan ikä. Sijoitusajan ollessa todella pitkä voi riskiä ottaa enemmän ja lyhyellä tähtäimellä riskiä kannattaa taas madaltaa. Iso riski on se, ettei tiedä mitä tekee. Ennen jokaista sijoitusta kannattaa perehtyä tarkkaan sijoituskohteeseen ja olla varma sijoituksestaan. Tähän auttaa opiskelu ja keskustelu aiheesta. Tärkeää on kuitenkin aloittaa, sillä sijoittamisen suurin riski mielestämme on siinä, ettei sijoita lainkaan.

Sijoittaminen osakkeisiin ja rahastoihin on todella helppoa aloittaa Nordnetissä. Sijoita rahastoihin alk. 15 eur/kk tästä.