Miksi henkilökohtainen budjetointi on tärkeää?

henkilökohtainen budjetointi

Useat ajattelevat, että budjetointi kuluu vain yrityksille ja järjestöille. Tämä on kuitenkin väärä ajattelutapa, sillä jokaisen olisi tärkeää budjetoida myös omat rahansa. Oman talouden budjetoinnilla saadaan rahat riittämään kaikkeen tarpeelliseen sekä voidaan myös budjetoida sopivasti rahaa niin huviin kuin sijoittamiseenkin. Budjetoimalla tiedetään myös kuinka paljon rahaa kuluu ja mihin ne menevät? Henkilökohtainen budjetointi olisi tärkeää jokaiselle sillä sen avulla oman talouden hallinta kasvaa huomattavasti. Budjetin laatiminen ja noudattaminen eivät vie aikaa juuri ollenkaan ja se on vieläpä hauskaa. Tässä artikkelissa tulemme kertomaan mitä budjetointi on ja miksi se on tärkeää. Lopussa kerromme myös hyvän budjettimalli esimerkin.

Mitä on budjetointi?

Budjetointi tarkoittaa sitä, että tulot budjetoidaan omaan talouteen ja elämäntyyliin sopivaksi. Budjetoinnin avulla rahat riittävät koko kuukauden ajan kaikkiin menoihin, eikä rahaa käytetä liikaa huviin tai uusien vaatteiden tai tavaroiden ostamiseen. Samalla hyvää budjettimallia noudattamalla osa rahoista laitetaan sijoituksiin, jonka avulla on mahdollista vaurastua lisää. Budjettimallin noudattaminen käytännössä tarkoittaa sitä, että ihminen alkaa vaurastua vääjäämättä. Vaurastuminen tapahtuu sijoittamisen avulla, sillä joka kuukausi laitetaan rahaa sijoituksiin, tällöin myös on enemmän rahaa tuottamassa lisätuloja. Budjettimalli ei ainoastaan säästä ja tuota sinulle rahaa, vaan sen tarkoitus on myös tuottaa hyvää muille ja antaa sinulle resursseja opiskella uusia taitoja. Budjettimallissamme osa tuloista laitetaan hyväntekeväisyyteen ja osa opiskeluun. Hyväntekeväisyydellä luomme alitajuntaan mielleyhtymän, jonka avulla koemme, että olemme tarpeeksi varakkaita, jotta voimme auttaa myös muita. Auttamalla muita, teet siis myös itsestäsi vauraamman. Opiskeluun budjetoidulla rahalla taas opimme uusia taitoja sekä opimme miten voimme esimerkiksi sijoittaa tuottavampiin kohteisiin.

Miksi budjetointi on tärkeää?

laskin budjettimallin päällä

Henkilökohtainen budjetointi on erityisen tärkeää, jotta ihminen voi vaurastua. Jos tapanasi on kuluttaa paljon rahaa huviin ja hauskanpitoon tai jos rahasi eivät meinaa riittää koko kuukaudeksi, on erityisen tärkeää aloittaa oman talouden budjetointi. Budjetoinnin avulla rahat ovat jo valmiiksi budjetoitu riittämään koko kuukaudeksi sekä huville, opiskelulle, sijoittamiselle ja hyväntekeväisyydelle on annettu sopiva määrä rahaa joka tulee käyttää joka kuukausi. Jokainen iso yritys budjetoi rahansa todella tarkasti. Minkä takia he tekevät niin? He tekevät niin, jotta yrityksellä riittää rahat kaikkeen tarvittavaan eivätkä he käytä rahaa liikaa yksittäisiin kohteisiin. Tämän takia myös henkilökohtainen budjetointi on tärkeä. Rahaa säästyy ylimääräisiltä ja liiallisilta raharei’iltä ja rahat riittävät kaikkeen budjetoituun. Tämän avulla jokaiselle jää enemmän rahaa käyttöön sekä alkaa oikeanlainen vaurastuminen; vaurastuminen, joka jatkuu lopun ikää. Se luo enemmän vapautta ja turvallisuutta elämäämme, eikö se olisi tärkeää?

Lue myös atikkelimme parhaista tavoista säästää rahaa tästä.

Budjettimalli esimerkki

Budjettimallia luodessa on tärkeää laskea itselleen sopiva budjetti. Budjettimallin kaikki kohdat on tärkeää toteuttaa, mutta jokaisen osuudet voivat vaihdella omien tulojen mukaan huomattavasti. Aloittamalla budjettimallin käytön huomaat varmasti kuinka rahasi riittävät huomattavasti paremmin kuin ennen. Samalla budjettimalli luo mahdollisuuksia vaurastua ja oppia paljon uutta. Budjettimalliin kuuluu kuusi budjetoitavaa asiaa.

Pakolliset menot

Pakollisiin menoihin lasketaan kaikki kuukauden välttämättömät ostokset ja menot. Siihen kuuluu mm. Ruoka, vuokra, sähköt, puhelin ja vakuutukset. Pakolliset menot voivat olla meille jokaiselle erilaisia asioita. Osalle oma auto on pakollinen, jolloin sen kulut laitetaan tähän osioon. Osa käy taas kampaajalla joka kuukausi, mikä tekee siitä pakollisen menon. Tähän listaan lisätään siis jokaisen kuukauden aivan välttämättömät kulut. Ihanteellisessa budjettimallissa pakollisiin menoihin budjetoidaan 55% omista tuloista. Ei kuitenkaan kannata pelästyä jos tähän ei vielä pääse. Tärkeintä on aloittaa prosessi ja aloittaa budjetointi vaikka tähän osioon kuluisi 90% tuloista tai enemmän. Lopulta prosenttiosuus pienenee vääjäämättä, kunhan vain annat sille mahdollisuuden.

Sijoittaminen

Sijoittaminen on tärkeää vaurastumisen ja oman varallisuuden kasvattamisen kannalta. Tästä syystä tämä osio on toisena. Monet ajattelevat, ettei rahaa riitä sijoittamiseen, mutta kun sen budjetoi osaksi kuukautista budjettimallia alkaa tilaa löytymään. Sijoittaminen on lopulta ainut tie vaurastumiseen, sen takia koemme sen tärkeimmäksi asiaksi jokaisen budjettimallissa. Ihanteellisessa mallissa sijoittamiseen käytetään joka kuukausi 10% tuloista. Tämäkään ei haittaa vaikka aluksi sijoitettava summa olisi pienempi kuin 10%, mutta silti on todella tärkeää aloittaa sijoittaminen vaikka jo muutamalla eurolla. Muutama euro ei vielä tee suurta eroa elämässämme, mutta se tapa jonka luomme, tekee muutoksen. Kun totumme sijoittamaan ja tekemään itsellemme lisää tuloja, silloin alamme vaurastumaan ja se alkaa jo pienillä sijoituksilla.

Puskurirahasto

säästöpossu

Puskurirahaston avulla turvaamme budjettimallin sekä oman taloutemme. Puskuriin on tarkoitus kerätä rahaa pahan päivän varalle. Jokaiselle tulee eteen yllättäviä menoja ja sen takia on tärkeää myös varautua niihin. Keräämällä itsellesi pikkuhiljaa noin 2-4 kuukauden tulojasi vastaavan summan olet varmasti turvallisemmin mielin taloutesi suhteen. On mahdollista joutua työttömäksi tai kodinkone saattaa hajota. Nämä eivät ole ongelma puskurirahaston avulla. Sinne kertyneen rahan avulla annat itsellesi aikaa miettiä ratkaisua ongelmaan tai se antaa muuten vain turvaa jos jotain tapahtuu. Tällöin taloutesi ei kaadu heti ja olet turvassa. Puskurirahasto on tarkoitus kerätä täyteen, jonka jälkeen sinne voi laittaa kuukausittain mahdollisesti pienempiä summia. Tätä osiota ei kuitenkaan kannata säästää liikaa sillä rahat eivät kasva korkoa omalla tilillä. Sopiva osuus puskurirahastoon on laittaa joka kuukausi 10% omista tuloista niin kauan kun puskuri on tarpeeksi suuri.

Opiskelu

Opiskelun avulla voimme kehittää itsellemme uusia taitoja, joiden avulla voimme tehdä lisää tuloja. On myös mahdollista oppia paremmaksi sijoittajaksi, jolloin sijoitusten tuottoprosentti kasvaa. Samalla kun budjetoimme osan rahoistamme opiskeluun, luomme itsellemme helpon tien opiskella haluamaamme asiaa. Olemme itse huomanneet, että erityisesti opiskelu kohta budjettimallissa on todella tärkeä. Sen avulla on helpompaa ostaa uusia kirjoja tai vaikka hieman kalliimpia verkkokursseja. Rahat ovat jo valmiiksi budjetoitu tähän asiaan, jolloin kirjan hintaa ei tarvitse miettiä. Aikaisemmin kirjat tai verkkokurssit saattoivat tuntua liian kalliilta tai ajattelimme, ettei rahaa ole tarpeeksi niihin. Nyt voimme rohkeasti ostaa mitä haluamme, sillä olemme jo valmiiksi budjetoineet osan rahoistamme niihin. Opiskelu on myös erittäin tärkeä osa vaurastumista. Sen avulla opimme paremmaksi sijoittajaksi sekä opimme taitoja joilla voi tehdä lisää tuloja. Samalla kehitymme ihmisenä. Tähän osioon olisi hyvä käyttää 10% tuloista.

Huvi

Huvi osio on erityisen tärkeää sen takia, ettemme käytä liikaa rahaa kuukaudessa huviin ja hauskanpitoon. Budjettimallin ansioista voimme ostaa vain sopivan määrän uusia vaatteita tai muuta vastaavaa joka kuukausi. Huvi osioon kuuluu kaikki ns. ylimääräinen hauskanpito, ulkoruokailut ja shoppailu. Budjettimallin avulla käytämme niihin sopivan määrän rahaa. Samalla pidämme huolta, että myös käytämme rahaa huviin. Vaurastumisen kannalta on myös tärkeää osata pitää hauskaa ja näyttää itselle millaista on olla vauras. Tämän takia huvikassa kannattaa käyttää parhaaseen hemmotteluun mitä itse tiedät. Sopiva määrä kuukausittaiseen huviin on 10% tuloista. Tätä määrää ei tulisi ylittää eikä alittaa.

Hyväntekeväisyys

perhe lahjoittaa hyväntekeväisyyteen

Hyväntekeväisyyteen on tärkeä laittaa rahaa joka kuukausi. Jos rahaa ei riitä vielä tähän osioon, niin hyväntekeväisyyden voi tehdä myös työllä kuten luovuttamalla verta tai tekemällä töitä hyväntekeväisyysjärjestön puolesta. Hyväntekeväisyyden avulla autamme muita ja sen lisäksi kerromme itsellemme, että olemme vauraita ja voimme laittaa omastamme myös muille. Tämä on tärkeä asia vaurastumisentiellä. Alitajuntamme alkaa kehittää ajatusta, joka kertoo olevamme varakkaita. Hyväntekeväisyyteen olisi hyvä laittaa ihanteellisen budjettimallin mukaan 5% tuloista.

Yhteenveto

Budjettimallia voi luonnehtia prosessiksi. Sen avulla vaurastumme vääjäämättä ja huomaamme kuinka rahamme riittävät paremmin. Samalla luomme itsellemme parempaa turvaa puskurahastoon. Sijoittamalla saamme lisää tuloja jatkuvasti ja opiskelemalla luomme lisää mahdollisuuksia. Budjettimallin ansiosta omatalous on turvattua ja vaurastuminen tapahtuu vääjäämättä. Budjettimallin mitään kohtaa ei kannata unohtaa, sillä jokaisella niistä on oma tärkeä merkityksensä. Budjettimallin noudattaminen ei vie aikaasi juuri yhtään vaan siitä on oikeastaan helppo tehdä mukava tapa. Budjettimallia varten voit luoda pankkiisi erillisiä tilejä eri osiota varten, mikä helpottaa prosessia huomattavasti. Budjetointi on myös hyvä tehdä joka kerta kun palkka tulee tilille. Tällöin varmistat, että budjetoit varmasti kaikki tulosi. Olemme itse huomanneet kuinka budjetointia alkaa odottaa joka kuukausi ja siitä onkin muodostunut todella mukava tapa.