Yrityksen perustaminen – 10 askelta valmiiseen yritykseen

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen on iso ja hieno askel yrittäjän elämässä. Ajatus yrityksen perustamisesta voi tuntua suurelta ja haastavalta, mutta loppujen lopuksi yrityksen pystyttäminen on melko helppo prosessi. Yrittäjän tärkeimpiä ominaisuuksia ovat sitkeys ja päämäärätietoisuus. Kun nämä ominaisuudet ovat kunnossa, niin yrittäjyyden haasteet ovat vain hidasteita ja oppimisprosesseja. Yrityksen perustamisesta on hyvä tietää muutamia perusasioita. Tämän lisäksi perustamisvaiheet saattavat hieman vaihdella yritysmuodosta riippuen. Olemme kuitenkin kehittäneet yrityksen perustamiseen 10 askeleen systeemin, jonka avulla jokainen yrittäjä pystyy perustamaan oman yrityksen. Seuraavaksi käymme läpi 10 askelta valmiiseen yritykseen.

1. Liiketoimintasuunnitelma

Mies tekee liiketoimintasuunnitelmaa

Liiketoimintasuunnitelman tarkoitus on kertoa yrityksen tulevasta toiminnasta ja liikeideasta. Liiketoimintasuunnitelman avulla kaikki yrityksen osakkaat sekä mahdolliset rahoittajat tietävät tarkasti mitkä yrityksen tavoitteet ja suunnitelmat ovat. Siinä siis suunnitellaan myyntiä ja markkinointia, hahmotellaan tuotteiden hinnoittelua, arvioidaan tuotannon resursseja, tehdään henkilöstö- ja tuotekehityssuunnitelma sekä mahdollisesti pohditaan patentteja ja riskianalyysejä. Mitä suurempia tavoitteita kohti pyritään, sen tarkempi liiketoimintasuunnitelma pitää tehdä. Tämä suunnitelma ei ole pakollista tehdä, mutta erittäin suositeltavaa jokaiselle alkavalle yritykselle.

2. Oikean yhtiömuodon valitseminen ja perustaminen

Yhtiömuodon valinta on ensimmäisiä yrityksen perustamisvaiheessa tehtäviä asioita. Tulevan yrityksen toiminta määrittää hyvin pitkälti sopivan yritysmuodon. Sopivaan yritysmuotoon kannattaa perehtyä tarkasti, jotta sopiva muoto toimia varmasti löytyy. Yleisimmät yritysmuodot ovat toiminimi, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja avoin yhtiö. Lisäksi kevytyrittäjyys on yleistymässä, mutta sen toiminta eroaa muista yritysmuodoista huomattavasti.

Toiminimi sopii yrityksille, joilla on pieni liikevaihto ja jotka ovat usein yhden henkilön pienyrityksiä. Kommandiitti- ja avoin yhtiö sopivat silloin kun perustajia on vähintään kaksi. Nämä henkilöyhtiöt ovat helpompia perustaa ja kevyempiä hallinnoida. Näissä yritysmuodoissa yhtiömiehet ovat yhteisvelvollisesti vastuussa yrityksen veloista ja velvoitteista. Osakeyhtiö on hyvä vaihtoehto valtaosalle yrittäjistä. Osakeyhtiö on varma ja usein valittu yritysmuoto, kun perustettavan yrityksen toimintaa aiotaan kasvattaa tulevaisuudessa. Osakeyhtiössä yrittäjä ei ole henkilökohtaisesti vastuussa esimerkiksi osakeyhtiön veloista, ellei hän ole taannut niitä omaisuudellaan.

3. Starttiraha ja budjetti

Yrityksen budjetti

Aloittavalle yrittäjälle tarkoitettu starttiraha auttaa selviämään taloudellisesti yrityksen käynnistysvaiheessa. Rahan saamisen edellytyksenä on hyvä liiketoimintasuunnitelma, sitä on myös haettava ennen yrityksen aloittamista. Starttiraha ja budjetti nivoutuvat vahvasti yhteen, sillä yrittäjän täytyy laskea ennen yrityksen perustamista ensimmäisen puolen vuoden aikana vastaantulevat kulut mahdollisimman realistisesti. Kaikkea on mahdotonta ennustaa, mutta ilman budjettia et voi laskea rahoituksen tarvetta ja yrityksen kannattavuutta. Budjetissa kannattaa myös huomioida toimialasi ja yhtiömuotosi mukaiset verot.

4. Yrityksen nimen ja brändin valitseminen

Yrityksen nimen keksiminen on ensimmäisiä käytännön tehtäviä perustamisvaiheessa. Tähän kannattaa käyttää aikaa ja pohtia sellaisia vaihtoehtoja, jotka jäävät helposti asiakkaan mieleen, mutta eivät sekoitu muihin yrityksiin tai tuotteisiin. Nimen jälkeen kannattaa suunnitella huolella yrityksen brändi. Tästä konkreettinen esimerkki on logo, jonka yritys näyttää ensimmäisenä asiakkailleen. Logoon pätee samat seikat kuin nimeenkin eli sen kannattaa olla hyvin selkeä ja ytimekäs. Logon ympärille yrityksen kannattaa pohtia yhtenäinen ulkonäkö niin toimitiloissa kuin yrityksen nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Yhtenäinen ja tunnistettava ulkonäkö on hyvin tärkeä seikka, joka jättää muisti jäljen asiakkaalle juuri tästä kyseisestä yrityksestä.

5. Yrityksen perustamisilmoitus, lupa-asiat ja muut ilmoitukset

Yrityksen perustamisesta tehdään aina ilmoitus Verohallintoon ja Kaupparekisteriin. Yhtiömuodosta riippuen tämän voi tehdä joko sähköisesti tai lomakkeella. Rekisteröinnin yhteydessä kannattaa myös ilmoittautua muihin Verohallinnon rekistereihin, jos se on yrityksesi kannalta tarpeellista. Useilla toimialoilla ei vaadita juurikaan lupa-asioihin paneutumista, mutta on myös aloja, joilla yritystä ei saa pyörittää ilman lupaa. yritystoimintasi käynnistyttyä, sinun pitää tehdä viranomaisille säännöllisiä ilmoituksia toiminnastasi. Esimerkiksi Verohallinnolle täytyy ilmoittaa yrityksesi tietoja kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi arvonlisäverot ja työnantajasuoritukset.

6. Liiketilat ja välineet

Yrityksen liiketila

Olennaisin osa yrityksen perustamiskuluissa tulee hankintojen yhteydessä. Mitä enemmän hankintoja tarvitsee yrityksen aloittamiseksi, sitä kalliimmaksi yrityksen perustaminen tulee. Erityisesti liiketilan sijainti on hyvin oleellinen asia miettiä aluksi. Jos yritys tarvitsee asiakkaita, on hyvä sijainti erityisen tärkeää. Hyvältä sijainnilta mahdollisesti kaupungin keskustasta löytyä liiketila vetää varmasti asiakkaita enemmän, mutta on vuokraltaan kallis vaihtoehto. Kannattaa siis pohtia juuri sinun yrityksellä paras vaihtoehto. Työvälineet on mahdollista ostaa itselleen kokonaan tai kalliit ja isot välineet on mahdollista myös vuokrata etenkin aluksi.

7. Rahoitus

Alussa luodun puolen vuoden budjetin, liiketilan ja välineistön jälkeen selviää yrityksen alkukustannukset. Alkukustannuksiin ei aina omat rahat riitä ja silloin täytyykin pohtia mistä tämä raha saadaan. Alkukustannuksien rahoitukseen on monia vaihtoehtoja, usein paras ja halvin vaihtoehto on pankkilaina. Pankit vaativat aina melko suuren omarahoitusosuuden etenkin uusien yritysten kohdalla. Tämän lisäksi yrittäjän on mahdollista ottaa vakuudettomia yrityslainoja. Vakuudettomista yrityslainoista voit lukea lisää tästä. Osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla on enemmän mahdollisuuksia hankkia ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi osakeannin kautta. Kannattaa myös tarkistaa, voisiko yrityksesi saada rahoitusta Finnveralta.

8. Markkinointi

Yrityksen markkinointi

Uuden yrityksen yksi tärkeimmistä tehtävistä aluksi on markkinointi. Ilman oman yrityksen markkinointia kukaan ei edes tiedä siitä puhumattakaan että asiakas ostaisi sinun tuotteita tai palveluita. Tämän takia markkinointiin kannattaa budjetoida tarpeeksi rahaa. Nettisivujesi on oltava modernit ja uskottavat, mahdollinen portfolio tulee olla rajattu sellaisiin töihin, joita haluat tehdä jatkossakin ja yritykselläsi on oltava sosiaalisen median tilit. Sosiaalisen median markkinointi on suhteellisen edullista tai usein ilmaista verrattuna perinteiseen markkinointiin, mutta juuri siitä syystä myös kilpailua on valtavasti. Sinun tulee siis osata erottua kilpailijoistasi positiivisesti. Kannattaakin miettiä oman yrityksesi markkinointiin jotain muista poikkeavaa tapaa. Tämän lisäksi voit tutkia miten muut alasi yrittäjät hoitavat markkinointia ja napata sieltä parhaat vinkit. Tämän jälkeen muokkaat markkinointikampanjan yrityksesi näköiseksi ja paremmaksi kuin kilpailijasi mainonta.

9. Kirjanpito ja laskutus

Kirjanpito velvollisuus koskee jokaista yritystä. Aloittavan yrittäjän ensimmäisiä tärkeitä toimenpiteitä on etsiä itselleen hyvä kirjanpitäjä. Kirjapito kannattaa ehdottomasti ulkoistaa, jotta säästät aikasi niihin asioihin joilla voit kasvattaa nimenomaan liiketoimintaasi. Tämän lisäksi useat yritykset lähettävät laskuja asiakkailleen. Yrityksesi laskutus pitää panna kuntoon jo ennen toiminnan käynnistämistä. Laskutus on todella helppoa ulkoistaa, jotta yrittäjä voi keskittyä pelkästään yrityksen ydintoimintaan.

10. Riskien kartoitus ja vakuuttaminen

Lopuksi yrityksen kannattaa ottaa huomioon ja kartoittaa sen riskit sekä ottaa tarvittavat vakuutuksen niin työntekijöille, mahdollisille asiakkaille kuin liiketilalle ja välineistölle. Osa vakuutuksista on pakollisia, mutta suurin osa on vapaaehtoisia. Vakuutuksista ei oikeastaan voikaan puhua ilman, että samalla käsittelee myös yritystoiminnan riskejä. Tämän takia kannattaakin ottaa vakuutuksia sen mukaan mitkä asiat mahdollisesti kokee yrityksen riskeiksi.

Yhteenveto

Yrityksen perustaminen vaatii idean, erittäin hyvän suunnitelman ja tämän jälkeen hyvän toteutuksen, jotta yrityksellä on mahdollisuudet onnistua. Tärkeimmiksi prosesseiksi itse yrityksen kannalta koemme hyvän liiketoimintasuunnitelman laatimisen ja tämän jälkeen yritykselle on hyvin tärkeää alkaa luomaan hyvää imagoa asiakkaiden silmissä. Hyvä suunnitelma on kaiken pohja, joten jo liiketoimintasuunnitelmassa on hyvä hieman pohtia miten yrityksen brändi aiotaan saada näkyville. Kokonaisuudessaan yrityksen perustaminen on luultavasti lyhyt aika yrityksen historiassa, mutta se saattaa olla juuri se tärkein vaihe. Kannattaa siis luoda heti alusta asti yritykselle vahva pohja, jonka päälle on helppo rakentaa kasvua. Toivottavasti yrityksen perustaminen – artikkelistamme oli sinulle hyötyä.