Korkoa korolle – Näin sijoituksesi kasvavat

Korkoa korolle -ilmiö

Korkoa korolle – ilmiön avulla sijoituksemme kasvavat ajan saatossa jopa monikertaisiksi alkuperäiseen pääomaan nähden. Albert Einsteinkin sanoi, että korkoa korolle ilmiö on maailman kahdeksas ihme. Korkoa korolle tarkoittaa siis yksinkertaisuudessaan sitä, että pääomalle saatu tuotto ei kerry ainoastaan alkupääomasta vaan myös korko alkaa tuottaa lisää tuloja. Ilmiön avulla pääoma kasvaa eksponentiaalisesti aivan itsestään, vaikka säästämisen lopettaisi ja rahat jättäisi kasvattamaan korkotuottoaan. Ymmärrettyäsi korkoa korolle – ilmiön, voit tienata sen avulla suuria summia. Korkoa korolle on yksi syy siihen, miksi rikkaimpien omaisuus kasvaa aina vain enemmän, vaikka tähän yritettäisiin puuttua esimerkiksi verotuksen keinoin. Korkoa korolle efekti voimistuu sitä enemmän, mitä pidempään sijoitettava aika on. Yhtälöön vaikuttaa tietysti myös sijoituksen vuosikorko. Esimerkiksi 7% vuosikorko kaksinkertaistaa alkupääoman noin kymmenessä vuodessa.

Korkoa korolle sijoittaminen

Sijoittaessa puhutaan usein korkoa korolle – ilmiöstä. Tällöin sijoitushorisontti on hyvin pitkä ja korolle pystyy kertymään korkoa. Artikkelissa alempana on mahdollista katsoa korkoa korolle – ilmiön kaavaa ja siitä on helppoa huomata, että ajan merkitys on hyvin tärkeää. Aika kerryttää korkoa potenssissa. Mitä pidempään pääoman antaa kerryttää korkoa, sitä enemmän korkoa korolle efekti tuottaa korkotuloja. Korkotulot kasvavat eksponentiaalisesti, joten sijoitettavan ajan viimeiset vuodet ovat aina kaikista tuottoisimmat. Korkoa korolle – ilmiöön on mahdollista saada lisäpotkua kahdella tavalla. Ensimmäinen ja helpoin tapa on se, että alkusijoituksen lisäksi sijoittamista jatkaa esimerkiksi kuukausittain. Tällöin tuotot kasvavat entistäkin nopeampaa tahtia.

Loistava tapa kasvattaa korkoa korolle efektiä on parantaa sijoituksen tuottoprosenttia. Se ei ole kuitenkaan yksinkertaista. Usein vuosikorkolaskelmissa käytetään 7 tai 8 prosenttia vuosituottona. Sijoittamalla paremmalla vuosituotolla totta kai myös tuotot kasvavat. Tämä vaatii kuitenkin enemmän osaamista ja luultavasti myös enemmän riskinottoa.

Korkoa korolle efekti

Korkoa korolle sijoittamisessa hyvin tärkeäksi asiaksi nousee myös alkupääoman suuruus. Korkealla alkupääomalla tulokset ovat suurempia, mutta samoihin tuloksiin on mahdollista päästä myös pelkällä kuukausisijoittamisella. Kaikista tärkein asia korkoa korolle – ilmiössä ja sijoittamisessa on aina aika. Paras aika aloittaa sijoittaminen on siis nyt, tänään saat parhaan tuloksen tästä maailman kahdeksannesta ihmeestä.

Korkoa korolle laskuri

Korkoa korolle laskurin avulla on mahdollista katsoa ja arvioida kuinka oma varallisuus kasvaa. Samalla sen avulla voi suunnitella omaa sijoitusstrategiaa. Korkoa korolle laskuriin tarvitsee laittaa sijoitettava pääoma, säästöaika, arvioitu vuosituotto sekä mahdolliset säännölliset lisäsijoitukset. Laskuri laskee hetkessä kokonaistuoton. Arvoja on helppoa muuttaa, jolloin näet mikä sijoitustapa toimii sinulle parhaiten. Itse olemme pitäneet erityisesti sijoitusasunnot.comin teettämästä korkoa korolle – laskurista. Se on hyvin selkä ja helppo käyttää. Laskuriin pääset tästä.

Etenkin taulukko-erittelyn avulla on myös helppo havaita kuinka ajan avulla korkoa korolle ilmiö kasvaa vuosi vuodelta kuin lumipallo. Ensimmäisien vuosien korko on hyvin maltillista, mutta vuosien kuluessa korkoa korolle – ilmiö alkaa todella toimia ja tuottamaan sinulle lisää tuloja.

Sijoituksen tuoton kasvaminen

Korkoa korolle efektin ymmärtää hyvin tästä esimerkistä. Sijoittamalla 1000 euroa 10% vuosikorolla, saat ensimmäisen vuoden korko tuottoa 100 euroa. Korkotuotto on sama myös seuraavana vuonna, mikäli et sijoita korkoa uudelleen. Mikäli korkotuotto sijoitetaan uudelleen, on toisen vuoden tuotto jo 110 euroa.

  • Korkotuotto ensimmäisenä vuonna on 1 000€ x 10% = 100 euroa.
  • Korkotuotto toisena vuonna on 1 000€ x 10% + 100€ x 10% = 110 euroa

Ja näin korkoa korolle ilmiö kasvaa joka vuosi. Sijoitustuottojen kasvu on parhaimmillaan hyvinkin eksponentiaalista. Eksponentiaalisen kasvun ongelma on se, että ihmismieli ajattelee lineaarisesti. Ajattelet helposti, että jos haluat saada säästämällä ja sijoittamalla 30 vuodessa miljoonan, tulee sinulla olla 15 vuoden jälkeen kasassa 500 000 euroa. Näin ei kuitenkaan ole. Jos sijoitat 8% korolla 800 euroa kuukaudessa, niin 30 vuoden päästä sinulla on 1 087 518 euroa.

Paljonko sinulla on 10 vuoden kuluttua? Vain 139 071 euroa eli alle seitsemäs osa tavoittelemastasi miljoonasta ja aikaa on kulunut jo kolmasosa. Mikäli haluat vaurastua, kannattaa toimia pitkäjänteisesti ja olla kärsivällinen. Korkoa korolle efekti tuottaa korkoa sitä enemmän mitä pidempään sijoitat.

Korkoa korolle kaava

vuosituoton laskukaava

K(t) = K(0) x (1 + p)^t

K (t) on säästämisen lopussa kertynyt summa, eli säästämisen loppusumma.
K (0) on se summa, jonka talletat tilille säästämisen alussa.
p on tilille maksettava korko. Esimerkiksi 5 prosentin korko pitää syöttää kaavaan muodossa 0,05.
t on talletusaika vuosina.

Korkoa korolle kaavan avulla huomaa nopeasti, että aika on hyvin suuressa roolissa sijoittamisessa, aivan kuten aikaisemmin jo totesimme. Korkoa korolle -ilmiön hyödyt konkretisoituvat sijoitushorisontin loppupuolella kokoajan enenevissä määrin. Aluksi etenkin pienillä summilla sijoitettaessa on helppoa pohtia sijoittamisen kannattavuutta. sillä aluksi vuotuinen tuotto on melko pientä. Ajan saatossa tuotto kuitenkin kasvaa huomattavasti ja sijoittaminen on varmasti kannattavaa.

Yhteenveto

Parhaan hyödyn korkoa korolle -ilmiöstä saa pitkässä juoksussa sijoittamalla korkean tuotto-odotuksen sijoituskohteisiin. Historiassa korkeimman tuoton on saanut parhailla teknologia- ja laatuosakkeilla. Korkoa korolle – ilmiön avulla rikkaat rikastuvat aina vain entisestään ja siksi jokaisen olisikin syytä käyttää korkoa korolle – efektiä hyödykseen. Korkoa korolle laskurin avulla on helppoa havainnollistaa sen merkitys ja luoda itselle sopiva sijoitusstrategia. Jotta sijoittamalla saavat parhaat tuotot, tulee sijoitushorisontin olla pitkä ja vuotuisen korkoprosentin mahdollisimman korkea. Sijoittamisen tuottoprosenttia on mahdollista nostaa tietämällä paremmin mihin kannattaa sijoittaa sekä nostamalla sijoitusten riskitasoja. Kaikessa sijoittamisessa tärkeää on kuitenkin muistaa hajauttaminen, jotta mahdolliset tappiot eivät kaada talouttasi. Oikein käytettynä korkoa korolle – ilmiö tekee vuosien saatossa sijoituksista moninkertaisia.