Aloita sijoittaminen – Näin onnistut varmasti

Näin aloitat sijoittamisen

Suomalaiset sijoittavat rahaa enemmän kuin koskaan ennen. Tämä sama trendi näyttäisi jatkuvan ja uusia sijoittajia liittyy kokoajan erilaisille sijoitusalustoille. Sijoittamisen aloittaminen on erittäin helppoa ja rahaa voi sijoittaa nykypäivänä jo todella moniin eri kohteisiin. Vaikka sijoittamisen aloittaminen on helppoa, vaatii tuottava sijoittaminen yleensä perehtymistä sijoitettavaan kohteeseen. Hyvä ohje nuora sijoittaessa onkin, että mitä paremmin tiedät sijoituskohteesi niin sitä parempiin tuloksiin pystyt. Tietämyksesi ei muuta itse sijoituskohteen tuottavuutta ellei se ole sinun oma liiketoiminta, mutta tietämyksen avulla osaat määritellä parhaiten kannattaako kyseiseen kohteeseen sijoittaa juuri nyt.

Sijoittamista ei kannata pelätä liikaa, sillä mahdollisuuksia on todella monia. Aloittelevan sijoittajan kannattaa yleisesti aloittaa sijoittaminen pienillä summilla. Jokainen sijoittaja tekee alkuvaiheessa virheitä, joten pienillä summilla nämä virheet eivät käy kalliiksi. Hyvin usein sijoittaminen aloitetaan erilaisista rahastoista. Rahastojen hyvä puoli on siinä, että niitä ei tarvitse seurata välttämättä ollenkaan. Samalla rahastoihin on helppoa tehdä kuukasisäästösopimuksia. Nämä ovat hyvin helppoja vaihtoehtoja, joita etenkin pankit tarjoavat asiakkailleen. On kuitenkin olemassa paljon erilaisia sijoituskohteita, joissa on varmasti parempi tuotto kuin pankkien tarjoamissa rahastoissa. Käymme ensin kuitenkin läpi miksi sijoittaminen kannattaa aloittaa ja sen jälkeen palaamme miten sijoittamisen voi aloittaa.

Miksi sijoittaminen kannattaa aloittaa?

Sijoittamalla laitat rahasi tekemään töitä sinun puolestasi. Sijoittamalla pystyt kasvattamaan varallisuutta ja samalla luot mahdollisuuksia vapaampaan elämään. Sijoittamiseen kannattaa miettiä itselle oikea tarkoitus. Osa saattaa sijoittaa puskurirahaa pahanpäivän varalle, osa taas saattaa sijoittaa jotain suurempaa ostosta varten. Monelle sijoittajalle tähtäin on kuitenkin vapaammassa elämässä. Sijoitusten avulla on mahdollista vähentää työmäärää, matkustella enemmän tai vaikkapa taata mukavat ja rahakkaat eläkepäivät.

Sijoittamisen tarkoitus riippuu täysin sinusta itsestäsi, mutta yleensä sen tarkoitus on luoda turvaa ja uusia mahdollisuuksia. Kukapa ei haluaisi omistaa sijoituksia, jotka takaavat juuri sellaisen elämän ja mahdollisuudet kuin juuri itse haluaa.

Näin aloitat sijoittamisen

Sijoittamisen aloittaminen on todella helppoa ja nopeaa. Ensimmäisenä kannattaa kuitenkin miettiä itselle sopivia sijoituskohteita. Parhaat kohteet ovat yleensä sellaisia, joista sinä tiedät jo jotain. Tämän lisäksi kannattaa valita sellaisia sijoituskohteita jotka ovat jollain tapaa sinun kiinnostuksen kohteita. Tällöin riittää varmasti motivaatiota paneutua itse kohteeseen enemmän. Mahdollisia sijoitusinstrumentteja ovat:

  • Arvopaperit kuten osakkeet ja rahastot
  • Kryptovaluutat
  • Sijoitusasunnot
  • Arvometallit kuten kulta ja hopea

Nordnet tarjoaa loistavan pohjan arvopapreisijoittamiseen. Nordnet tarjoaa laajat mahdollisuudet sijoittaa niin suoriin osakkeisiin kuin erilaisiin rahastoihin. Myös kuukausisäästösopimus on vaivatonta toteuttaa. Rekisteröityminen palveluun käy hyvin nopeasti ja vaivattomasti. Voit lukea lisää Nordnetin palveluista ja varmistaa itsellesi uuden liittyjän edut tästä.

Kryptovaluutat ovat suuressa suosiossa nyt ja ne tarjoavatkin suuret tuotto-odotukset, mutta samalla myös suuren riskin. Viime aikoina suurimpien kryptovaluuttojen kurssit ovat nousseet moninkertaisiksi ja uusia kryptomiljonäärejä syntyy jatkuvasti. Voit lukea lisää kryptolompakoista ja palveluntarjoajista tästä. Tämän lisäksi pystymme tarjoamaan mukavat edut uusille kryptosijoittajille.

Arvometalleista puhutaan usein arvosäilyttäjinä. Sijoittamalla esimerkiksi kultaan sijoitat periaatteessa rahan arvon laskua vastaan. Inflaatio syö jatkuvasti rahan arvoa, kun taas kultaa on maapallolla vain tietyn verran. Tällöin rahan arvo laskee kultaan nähden. Toisin sanoen kullasta tulee arvokkaampaa rahassa mitattuna.

Asuntoihin sijoittaminen vaatii usein jo enemmän tietämystä asuntosijoittamisesta. Se vaatii myös suurempaa pääomaa, yleensä pankkilainan vakuudeksi. Ennen kuin alkaa sijoittamisen asuntoihin kannattaa perehtyä aiheeseen huolella. Koemme kuitenkin, että asuntosijoittaminen on yksi tuottavimmista sijoitusmuodoista. Asuntosijoittamisella on mahdollista tehdä kuukausittaista vuokratuloa ja samalla vuokralainen käytännössä maksaa sinun pankkilainaa pois.

Millä summalla sijoittamisen voi aloittaa?

Pieni sijoitus

Sijoittamisen voi aloittaa jo jopa 10 eurolla. Useimmat rahastot ja kryptopörssit hyväksyvät jo noin 10-15 euron kerta sijoituksia. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittamisen voi alittaa jo todella pienillä summilla. Yleensä on hyvä myös aloittaa sijoittaminen sellaisilla summilla, jotka on valmis menettämään. Usein kun sijoittamisen aloittaa, niin alkaa myös seurata enemmän omien sijoitusten kehittymistä. Tällä tavoin tietämys kasvaa jatkuvasti ja tulevaisuudessa on taitavampi käsittelemään isompiakin sijoitussummia. Koemme, että sijoitusuran alussa tärkeintä on aloittaa sijoittaminen. Ei niinkään sijoitettavan summan suuruus.

Mihin kannattaa sijoittaa?

Alussa sivusimme jo aihetta pankkien tarjoamista rahastoista sijoituskohteina. Lyhykäisyydessään nämä rahastot ovat kuitenkin pankkien omia tuotteita, joiden avulla yksityiset pankit tekevät huomattavia määriä rahaa itselleen. Näihin rahastoihin sijoittamalla tuotto jää sijoittajan kannalta yleensä harmillisen pieneksi. Tästä syystä kannattaakin ottaa pieni hetki ja perehtyä muutamiin eri sijoituskohteisiin.

Helpoiten sijoittamisen aloittaminen käy juuri rahastoiden ja osakkeiden kautta. Indeksirahastot ovat passiivisia rahastoja, joiden kaupankäynti- ja hallinnointikulut ovat hyvin minimaalisia. Indeksirahastot seuraavat usein, jotakin tiettyä indeksiä. osakesijoittajien keskuudessa puhutaankin usein indeksin voittamisesta. Kuitenkaan harvat sijoittajat voittavat parhaita indeksejä etenkään vuodesta toiseen. Tästä syystä kannattaakin heti sijoitusuran alussa ymmärtää, että sijoittamalla itse indeksiin voitat jo suurimman osan sijoittajista. Lue lisää Nordnetin tarjonnasta täältä.

Kryptovaluutta maailma on vielä todella uutta, mutta sen suosio kasvaa jatkuvasti. Samalla sen potentiaali on aivan valtava. Sijoittaminen suosituimpiin kryptoihin voidaankin todeta jo melko turvalliseksi vaihtoehdoksi. Kryptosijoittamisenkin voi aloittaa jo todella pienillä summilla, joten uskomme, että tähänkin sijoitusmuotoon kannattaa liittyä mukaan. Lue lisää kryptoista tästä.

Jos sijoitettavaa pääomaa löytyy jo jonkin verran, kannattaa muistaa aina hajauttaa sijoituksia sopivasti eri kohteisiin. Tällöin myös sijoittamisen riski pienenee. Jos sijoitettavaa pääomaa on jo enemmän, kannattaa harkita olisiko asuntosijoittaminen sinua kiinnostava asia. Sijoittamalla asuntoihin pystyt melko varmasti voittamaan osakkeiden tuotto-odotukset. Samalla saat kuukautista kassavirtaa, jonka voit halutessasi sijoittaa uudelleen.

Aikaisemmissa artikkeleissa olemme puhuneet puskurikassan tärkeydestä. Osan puskurikassasta voi sijoittaa esimerkiksi kultaan. Tällöin inflaatio ei syö puskurikassassa makaavia rahoja niin paljoa, vaan tämänkin omaisuuden arvo säilyy paremmin.

Miksi sijoittaminen kannattaa aloittaa nuorena?

Nouseva sijoituskäyrä

Sijoittaessa tärkein asia on aika. Ajan kanssa sijoituksesi alkavat kerryttää korolle korkoa. Tästä syystä korolle korkoa -ilmiötä kutsutaan myös maailman kahdeksanneksi ihmeeksi. Mitä nuorempana sijoittamisen aloittaa, sitä enemmän tämä ilmiö pääsee kasvattamaan sijoituksiesi tuottoa. Sijoitusten tuotto kasvaa jatkuvasti suuremmiksi mitä pidempään sijoitukset ovat tuomassa tuottoa. Tästä syystä kehotamme kaikkia aloittamaan sijoittamisen mahdollisimman nuorena. Paras hetki aloittaa sijoittaminen onkin siis nyt.

Yhteenveto

Sijoittamisen aloittaminen on tehty nykypäivänä hyvin helpoksi. Sijoittamiseen pääset kiinni jo 10 euron kerta sijoituksilla. Kannattaa kuitenkin muistaa, että olet aina itse vastuussa omista sijoituksistasi ja kannattaa aina perehtyä huolella sijoituskohteeseesi. Tämä sivusto ei tee sijoitusneuvontaa, eikä artikkeleissamme käytyjä esimerkkejä kannata miettiä sijoitusneuvoina. Valitse omat sijoituskohteesi siis aina huolella. Suosittelemme kuitenkin vahvasti sijoittamisen aloittamista mahdollisimman varhain, sillä silloin takaat itsellesi parhaat mahdollisuudet onnistua ja tehdä suurimmat tuotot sijoitusurallasi.